Automatická kresba podle JaniART

"Popíši vám situaci, kterou jsem řešila v roce 2008. Tehdy jsem se celkem intenzivně (a úspěšně) zabývala automatickou kresbou a pomohla rozmotat kdejaký energetický uzel či rozsvítit světýlko poznání. Jakmile jsem otěhotněla, přistupovala jsem k těmto aktivitám daleko obezřetněji. V současné době automatickou kresbu neprovádím, ale kde je psáno, že to tak bude i nadále? Na energetické podněty jsem stále citlivější, často se mi zdá, jako by probíhala příprava na pokračování na vyšší úrovni."

Takto začíná článek o mé práci, který vyšel v novém Časopise pro kvalitní život. A opravdu je to přesně tak.  Dne 10. 8. 2014 o nedělní noci jsem pod zářícím superúplňkem znovu vyzkoušela své schopnosti analyzovat vztahy pomocí automatické kresby. Vše se podařilo.
JAK TO FUNGUJE?
Zaměřuji se na analýzu vztahů dané osoby, tj. vztah k jiné osobě, jiným osobám, zvířatům a situacím. Řeším mezilidské vztahy, volbu mezi několika možnostmi (např. pracovní zaměření), způsob, jakým je ovlivněno např. klima domu (vztahy obyvatel k budově). Vztah dvou subjektů je poměrně detailní, analýza většího počtu článků tolik do hloubky nejde. Vše však záleží na tom, co se mi vyjeví.
Postupuji následovně: NECHCI dopředu vědět, co budu kreslit. Jednoduše proto, aby se mi hlava nepletla tam, kde nemá co dělat. Promyslíte si svůj dotaz, poznačíte si příslušné osoby (např. chování kamaráda XY se v poslední době hodně změnilo, o co tu jde? - tudíž: 2 osoby: A = já, B = kamarád XY). Mně stačí sdělení, že se jedná o vztah dvou osob A a B. Toť vše. Nakresím, co budu cítit, a rozebírat si to můžu potom.
ALE POZOR:
Moje metoda je upřímná. Řeknu všechno, co z dané situace cítím. Snažím se co možná nejvíce vypnout mozek, nepřemýšlím nad tím, co říct a co snad ani ne. Při rozboru nemám ve zvyku chodit okolo horké kaše.

Jani